Höstens yoga – mindfulnesskurs 2015

Dags att boka höstens 2015 yoga – mindfulnesskurs. Vi kommer att hålla klasser from den 2 sept tom den 25 nov. Samtliga tillfällen på onsdagar kl 18-20, dock ej den 23 sept då vi byter till den 21 sept pga av lokalens tillgänglighet.
Yogan passar alla som vill dela en stund med sig själv på mattan. Utmana när du vill utmana, vila där du vill vila. Låta yogan bli ett stillnande av rörelserna i sinnet, låta mindfulnessen förbereda mötet men det som utmanar, och föreningen mellan båda bli närvaro.

Plats Dr Forselius Gata 14 B – Guldheden Göteborg.

Pris 13 ggr : 1800 inkl moms.
Drop in: 180 inkl moms. Betalas till bankgiro 507-2293, Cecilia Lundmark.
Senast den 4 september.
Yoga gäller för friskvårdsavgdrag.
Boka via mail; isse59@icloud.com

Ta med egen matta och en filt. Lokalen har toalett men ingen dusch.

Varmt välkomna till oss för att dela en stund på mattan.
Njut augustis vackra dagar Cecilia och Helena

”What yoga does particularly is through the breath. I want to talk about the breath, because there is no yoga if there is no breathing. We start with breathing and we end with breathing and every movement we make is with the breath.
You inhale and you exhale. When you inhale, there is that energy, that strength, that comes like a wave and the body follows. It’s a relaxing feeling. Each movement is done with the wave and with the breathing inhale, exhale-you are following the wave, and you become very supple and very elastic, and there are no difficulties. This is important to have in mind when you are doing any sort of exercise and also in life-that you go with instead of against. It’s so simple, too simple to understand. You must only undo. The more you undo, the more you are and the more things come to you. Don’t try to become; you are.”
Vanda Scaravelli