Internationella fredsdagen – idag yogar vi för fred

2015. Varmt Välkomna till Guldheden och Dr Forselius gata 14 B.
I dagens yoga – mind klass som är en donationsklass går samtliga donationer samt redan förbetalda avgifter till Läkare utan gränser.

I varje asana – i varje andetag, i varje meditation, bugar vi ödmjukt och med tacksamheten mot att vi får vara där vi är – och med en önskan om att alla levande varelser ska få uppleva fred, fred i sig själva, med sig själva och med alla andra.

Kom och dela en stund på mattan med oss.