Yogan flyttar utomhus den 31 maj !

Tack för vårens stunder på mattan!
Vill ni så kommer jag att ha klasser under juni i Botaniska trädgården, vid lusthuset, tisdagar kl 18-19. Följ info på hemsidan om det är tveksam väderlek.
Höstens klasser börjar den 30 augusti. Men först, en sommar att vara i.
Orden vi delat;
Buddhismens 10 paramis eller goda egenskaper

Generositet – dana
Etik – sila
Försakelse – nekkhamma
Klokhet – panna
Energi – viriya
Tålamod – khanti
Att vara sann – sacca
Beslutsamhet – aditthana
Vänlighet – metta
Jämnmod – upekkha
Vill man så kan man ta ett ord i veckan och fundera över dess innebörd i din vardag.. Ibland är orden en påminnelse, ibland en bekräftan, inte sällan en upplevelse av att kunna välja ett förhållningssätt i livets pågående ögonblick.

Värme och vänlighet
Cecilia och Helena